Voorzichtigheid geboden: Europese consumenten en hun perceptie van databeveiliging

De perceptie van databeveiliging van consumenten varieert door heel Europa. Retailers en Social Media scoren laag op de betrouwbaarheidsschaal. Salesupply biedt u advies hoe u het klantvertrouwen kunt verbeteren.

Uit een onderzoek van Symantec van februari blijkt dat de gemiddelde Europeaan niet tevreden is over de  behandeling van persoonlijke data door bedrijven waar zij zaken mee doen. De onderzoekers ondervroegen meer dan 7000 respondenten in zeven Europese markten; het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje, Nederland en Italië. Zij leerden hieruit dat bijna 60% van de respondenten in het verleden problemen heeft ondervonden met de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

De Spaanse consument is het meest behoedzaam

Een gemiddelde van 57% van de Europeanen maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn gegevens. De Spanjaarden zijn hier het meest bezorgd over (78%), Duitsland scoort daarna het hoogst (62%) terwijl respondenten uit het Verenigd Koninkrijk het minst bezorgd zijn over hun (online) gegevens (49%).

46 procent van de Italiaanse consumenten heeft geen problemen met data sharing

Gemiddeld heeft slechts 14% van de respondenten er geen problemen mee dat bedrijven gegevens met derde partijen delen. De resultaten bleken in zes van de zeven landen vergelijkbaar laag, met de Nederlandse consument als meest terughoudende groep. In Italië vindt een significant hoger percentage (46%) van de respondenten het geen probleem dat hun gegevens aan derden worden verstrekt. Andere elementen uit de studie toonden echter aan dat dit niet uit luiheid of onbezorgdheid kwam. Zo is Italië het land waar consumenten percentueel het meest de algemene voorwaarden lezen.Wellicht zijn zij goed ingelezen en zeer bekend met [de voorwaarden] waar ze voor tekenen. Deze betrokkenheid wijst op een geïnformeerd akkoord van de consument.”suggereert het rapport van Symantec.

Retailers en Social Media scoren laag op betrouwbaarheid

Ziekenhuizen (69%) en banken (66%) zijn verreweg de meest vertrouwde organisaties wanneer het op gegevensbescherming aankomt. Overheidsinstellingen zitten in het middengebied waar retailers (20%) en bovenal Social Media (10%) als zeer onbetrouwbaar door de onderzochte consumenten worden gezien. De Denen, en de Nederlanders in mindere mate, hebben relatief gezien veel vertrouwen in hun overheid als we over gegevensbescherming spreken. De Italianen neigen er naar Social Media iets meer te vertrouwen.

Hoe ga ik om met gegevensbescherming in verschillende landen?

Er zijn twee conclusies uit dit onderzoek te trekken. Ten eerste blijkt dat de perceptie van klanten over gegevensbescherming van land tot land verschilt. Dit is een niet te negeren factor voor bedrijven die in meerdere landen zaken doen. Eens te meer blijkt dat een one-size-fits-all benadering niet volstaat. Ten tweede blijkt dat retailers en Sociale Media laag op vertrouwen scoren. Er is dan ook een veld waar online retailers indruk kunnen maken door extreem goed te presteren. Ons advies is dan ook:

Informeer klanten duidelijk wat er tijdens het verkoopproces met hun gegevens wordt gedaan. 
Geef op dit gebied extra aandacht aan het lokaliseren en vertalen. 
In landen waar gegevensbescherming zeer gevoelig ligt, zoals in Spanje, dient u voorzichtig te overwegen welke elementen, bijvoorbeeld welk betaalproces en welke marketinginstrumenten, worden ingezet. In zulke markten helpt het wellicht als consumenten kunnen bestellen zonder dat zij zich dienen te registreren. Dit kan conversieverhogend werken waar zware retargeting consumenten afschrikt.
-  Italianen zijn niet zo bang voor gegevensmisbruik maar willen zeer correct worden geïnformeerd. Besteed extra aandacht aan uw algemene voorwaarden en pas ze aan de Italiaanse wetgeving en standaarden aan en laat ze door een lokale expert controleren.