Dit jaar zijn de nieuwe BTW regels in de EU gaan gelden. Wat is er precies voor wie veranderd? Voor handelaren die in andere Europese landen verkopen zijn er nu een aantal overwegingen die de aandacht verdienen. Wij hebben een samenvatting van de meest belangrijke regels, achtergrondkennis en tips gemaakt.

Open grenzen en het vrije verkeer van goederen en diensten: de Europese Unie en zijn eendimensionale markt lijken een waar Mekka voor online aanbieders van producten en diensten. Dit positieve handelsklimaat is grotendeels dankzij het verenigen van ontelbare wetten en het continue verbeteren van de telecommunicatie en de logistieke infrastructuur gecreëerd. Dit heeft erin geresulteerd dat het klimaat voor online verkopers in het laatste decennia sterk is verbeterd. Tegelijkertijd verschillen (gereduceerde) BTW tarieven in veel landen. Vaak zijn verkopers verantwoordelijk voor het bepalen welk belastingtarief van toepassing is op de producten en diensten die zij in een andere lidstaat verkopen.

Dingen veranderen, maar voor wie?

Stel: u bent een B2C online verkoper van goederen in andere EU-landen. In dat geval verandert er voor u niets. U dient uw BTW nog steeds te berekenen en betalen volgens de Europese BTW regelgeving voor verkoop op afstand. Meer informatie hierover kunt u hieronder vinden onder punt 1 van dit artikel. Verkoopt u elektronische diensten aan particuliere klanten, bijvoorbeeld muziek- en filmdownloads, software, online cursussen of apps, dan dient u met onmiddellijke ingang de BTW regelgeving in het land waar uw klant is gelokaliseerd te hanteren. Verkopers die aan zakelijke klanten verkopen, blijven de intracommunautaire regelgeving hanteren. Dat betekent dat de verkoper geen BTW doorberekend. De veranderingen treffen dus vooral verkopers van elektronische producten en diensten in het buitenland. Zie punt 2 van dit artikel voor meer informatie omtrent dit onderwerp.

Download onze Infographic!

Wat zijn de problemen voor bedrijven als Amazon en eBay, die voornamelijk goederen verkopen?

Amerikaanse giganten als Amazon en eBay gaven er de voorkeur aan om hun Europese hoofdkantoor in Luxemburg te lokaliseren. Dit omdat dit land een zeer laag BTW tarief hanteert voor het verkopen van digitale services, slechts 3 procent, en dat is zeer voordelig voor bijvoorbeeld de verkoop van e-books. Amazon specialiseert zich steeds meer in de verkoop van gedigitaliseerde media. Met de invoer van de nieuwe regelgeving verdwijnt dit voordeel van een laag BTW tarief. De nieuwe regelgeving bepaalt dat het te hanteren belastingtarief wordt bepaald door het land waar de koper woont. Een voorbeeld: in het Verenigd Koninkrijk is het belastingtarief op e-books 20%. Daar komt bij dat Amazon enkel het hoofdkantoor in Luxemburg heeft ingeschreven als de verkoper van deze producten. De Britse tak van Amazon is bijvoorbeeld officieel niets meer dan een "logistieke dienstverlener". Zodoende kon een laag BTW tarief in het Verenigd Koninkrijk worden aangehouden. Landen als Frankrijk en Engeland hebben gevochten tegen deze 'belasting dump" die een lucratieve bron van inkomsten voor Luxemburg is. Van het Luxemburgse BBP in 2013 van 45 biljoen euro, werd liefst 950 miljoen euro uit enkel de e-commerce gehaald. De EU heeft nu een einde gemaakt aan dit spel.

 

1.) U verkoopt goederen aan consumenten in andere Europese landen

In principe moeten geleverde goederen aan consumenten in andere EU landen voldoen aan de BTW regelgeving van het consumptieland (bestemmingsland) als het een bepaalde drempelwaarde overstijgt. In zulke gevallen moet de verkoper zich in de lidstaat registreren om BTW af te dragen. De volgende twee informatieve documenten van de Europese Commissie voorzien in toegevoegde details: "BTW in de Europese Gemeenschap". De verkoper heeft het recht zichzelf te registreren en een BTW nummer aan te vragen, ook als de drempelwaarde niet wordt overstegen. Dat kan voordelig zijn, bijvoorbeeld als u niet in staat bent exact te bepalen of de drempelwaarde in bepaalde landen worden overstegen. Dit bespaart tevens werk in de toekomst, mocht de drempelwaarde dan wel overschreden worden. De verschillende BTW tarieven van leden van de Europese Unie kunt u hier vinden. De Europese Commissie heeft tevens een lijst bijgevoegd van nationale contactpunten voor vragen over BTW.

2.) U verkoopt elektronische diensten, of omroep- of telecommunicatie diensten in andere Europese landen.

Voorbeeld: een Nederlandse klant download een applicatie van een Duitse app-ontwikkelaar. In dit geval dient de Duitse verkoper de Nederlandse klant het Nederlandse BTW tarief door te berekenen. Apps vallen onder elektronische diensten en onder andere internetdiensten, websites, webhosting, software (inclusief updates), video streaming, loterijen en betaalde online uitzendingen. Omroepdiensten zijn alle televisie- en radiozenders die via verschillende media beschikbaar worden gesteld aan gebruikers door media. Telecommunicatiediensten omvatten onder meer (mobiele) telefonie en webdiensten zoals internettelefonie. Een regel in de nieuwe wetgeving stelt dat de locatie van de "ontvanger van de dienst", bijvoorbeeld de gebruiker, bepaald welk BTW tarief moet worden gehanteerd. Alle informatie over de nieuwe richtlijn, vragen, antwoorden en documenten kunt u vinden op de informatiewebsite van de EU.

Registratie

BTW inkomsten uit de verkoop van bovengenoemde diensten naar andere Europese landen moeten worden verzameld en betaald in het land van bestemming. Om ondernemers te ondersteunen met de registratie en administratie bieden de EU landen een MOSS (mini one-stop shop) aan. Ondernemers kunnen van deze dienst gebruik maken via hun lokaal verantwoordelijke belastingkantoor waar zij hun Europese belastingen kunnen indienen. Contactpunten voor vragen, advies en registratie voor de wijziging van deze regelgeving is in alle landen opgezet.


Let op: Het Europees Gerechtshof van Justitie heeft bepaald (Uitspraak van 26.10.2010 (C-97/09)) dat de MKB-regelgeving niet geldig is voor andere Europese landen Dat betekent dat u wellicht niet verplicht bent u in uw thuisland te registreren. U kunt onder het nieuwe regime wel verplicht worden u te registreren wanneer u buitenlandse verkopen of e-diensten heeft. Ondanks dat zijn er veel vergelijkbare regels in veel EU landen. Enkel Nederland, Spanje en Zweden vragen niet om een dergelijke regelgeving. Kleine bedrijven kunnen in het Europese portaal voor kleine bedrijven nuttige informatie vinden.

Prijzen

Voor prijzen is het volgende van toepassing: de totale prijs dient altijd aan de klant te worden getoond. Vanaf nu is dat dus afhankelijk van waar de gebruiker is gesitueerd, waar van de dienst gebruik wordt gemaakt. U kunt de juiste prijs berekenen aan de hand van uw bestaande prijzen per land, wat af en toe verwarrend kan zijn: hoe bepaalt u de origine van een klant? Zijn programmeerkosten door te berekenen? Een tweede optie is om in ieder land eenzelfde prijs te hanteren en eventuele verliezen op te vangen in de gehanteerde marges. Over het algemeen is het aanbevolen de klant te informeren hoe een prijs tot stand is gekomen.

Bijzondere overwegingen

Verzeker uzelf ervan aandacht te besteden aan landspecifieke regelgeving betreffende facturatie. In Italië is het bijvoorbeeld een vereiste om elke factuur aan een particulier te koppelen aan het belastingnummer van die persoon.

Hulp bij crossborder verkoop

Verkopers moeten veel vragen beantwoorden en veel formaliteiten afhandelen wanneer zij crossborder op het internet verkopen. Bijvoorbeeld hoe er internationale bescherming voor een bedrijfsconcept wordt verkregen, hoe u zich correct dient te registeren voor uw BTW aangifte, hoe u correct BTW afdraagt en hoe u met online betalingen in andere landen omgaat. Om u hierbij te hulp te komen heeft de Europese Commissie een informatiepagina gepubliceerd als onderdeel van een project genaamd "Watify" (momenteel in Engels beschikbaar). Het voorziet u van stap-voor-stap antwoorden, biedt tips en lijnt de correcte procedures voor verscheidene formaliteiten uit. Een lijst van nationale contactpunten is verkrijgbaar op de informatiepagina van de Europese Commissie.

Lokale expertise

Dankzij de Europese, eendimensionale markt is verkopen in andere landen eenvoudiger geworden. Desondanks zijn taalkundige, administratieve en wettelijke bepalingen een continue uitdaging. Vaak kan het nut hebben om een native sprekende expert te benaderen die bedreven is in de lokale e-commerce. Dit voorkomt taalproblemen en misinterpretaties en voorkomt dat het wiel opnieuw moet worden uitgevonden in een web van lokale wetten.

Handige links

BTW in de EU
BTW factuurregelgeving
EU gids betreffende de nieuwe regelgeving & de Mini One Stop Shop