Retailers die in het kader van het onderzoek ‘The Rise of the Global Market Places’ door de ECommerce Foundation en de Business Universiteit Nyenrode werden ondervraagd, verwachten dat globale marktplaatsen als Alibaba en Amazon een aandeel tot 40 procent van de totale e-commerce omzet wereldwijd verkrijgen. Retailers geven aan zich niet bedreigd te voelen. Ze verwachten een grote groei van marktplaatsen en blijven daarnaast sterk in hun eigen vooruitgang geloven.

Retailers geloven dat ze op veel vlakken beter zijn dan marktplaatsen, vooral als het gaat om klantcontact en het aankooptraject. Ook maken retailers veelal gebruik van marktplaatsen om internationaal te groeien of nieuwe klanten te bereiken. Door de hoge bijdrages die marktplaatsen vragen betekent dit wél vaak een grote hap uit omzet en marges.

Uit de cijfers blijkt dat globale marktplaatsen snel groeien. Zo zetten Alibaba, Amazon en eBay bijvoorbeeld meer om dan het BIP van Finland of de Filippijnen.