German Guidelines

Germany

De Duitse wetgeving omtrent de informatie over deelname aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure (ODR) is sinds 1 februari 2017 veranderd. Ondernemers die online in Duitsland verkopen dienen hun informatievoorziening hierdoor aan te passen.

Deze situatie is bindend voor werkgevers met een bedrijf van meer dan 11 werknemers. Heeft u als e-tailer minder dan 11 werknemers in dienst, dan is het niet verplicht over de Europese ODR te berichten, maar wordt dit wel van harte aangeraden.

Vanaf 9 januari 2016 was het verplicht een link naar het ODR-platform van de Europese Commissie te publiceren. Neemt u deel aan buitengerechtelijke online bemiddeling, dan dient u dit sinds april 2016 te vermelden. Sinds 1 februari 2017 dient u bezoekers te informeren of u al dan niet bereid of verplicht bent deel te nemen aan geschillenbeslechting, ook wanneer dit niet voor het platform van de Europese Commissie geldt, bijvoorbeeld Thuiswinkel, ANVR etc.

De wijzigingen dienen plaats te vinden in uw juridische documenten, te weten uw Imprint (contactgegevens) en Algemene Voorwaarden. Meer weten? Neem contact op met Salesupply.