Per 1 januari 2019 treedt een nieuwe verpakkingswet in Duitsland in. De nieuwe wet betekent dat producenten en leveranciers van verpakte goederen voor de Duitse markt dubbel moeten doorgeven hoeveel verpakkingsmateriaal ze invoeren. Ondernemers die zich niet aan de nieuwe regelgeving houden, kunnen tegen zeer hoge boetes aanlopen. De Duitse overheid wil hiermee de nieuwe opgestelde recyclingdoelstellingen van 2022 realiseren.

De huidige situatie

In de huidige situatie dienen producenten die verpakte producten naar Duitsland exporteren zich aan te sluiten bij een van de negen ‘Duale Systemen’. Een veelgebruikt voorbeeld hierbij is het systeem van drie in plastic verpakte paprika’s. De leveranciers van deze paprika’s dienen iedere maand aan te melden hoeveel kilo plastic ze naar Duitsland brengen bij het Duale Systeem voor Groente en Fruit. Zij maken een berekening wat hier als bedrijf voor moet worden betaald.

Aan de andere kant van die medaille geven Duitse gemeenten maandelijks door hoeveel plastic er bij de consument is opgehaald. De theorie hierachter is dat dit ongeveer gelijk is aan wat er wordt aangemeld. Op dit moment komt dit echter niet uit, waardoor een financieringstekort is ontstaan. Dat tekort is de aanleiding voor de nieuwe wet.

Veranderingen: de nieuwe verpakkingswetgeving

De nieuwe verpakkingswet heeft als doel dat plastic beter wordt gerecycled. Het gevolg voor ondernemers is dat het hen extra werk op zal leveren. Naast een aanmelding bij het betreffende Duale Systeem, dienen bedrijven zich ook te registreren bij de Zentrale Stelle, de overkoepelende organisatie waar kan worden gecontroleerd of producten zijn aangemeld. Het doel van de Duitse overheid is deze twee systemen te kunnen vergelijken, om zo meer grip te krijgen op het recyclen van verpakkingsmateriaal. Nu bedrijven verplicht zijn zelf hun verpakkingen aan te melden bij de Zentral Stelle, zal dit voor hen tot meer papierwerk leiden, daar dubbel aangifte moet worden gedaan.

Een tweede doel van de Duitse overheid is dat bedrijven zich ook daadwerkelijk aan gaan melden. Te veel ondernemers doen dit op dit moment nog niet. Met ingang van de nieuwe wetgeving, zal de controle hierop worden uitgebreid en worden boetes tot 200.000 euro uitgedeeld. De wetgeving is voor iedere onderneming van toepassing, van kleine webshop tot internationale webwinkel.

Vanaf september 2018 kunnen bedrijven zich aanmelden bij de Zentrale Stelle. De nieuwe wetgeving kan hier worden nagelezen in het Duits en het Engels.

 

Duits: https://verpackungsgesetz-info.de/
Engels: https://verpackungsgesetz-info.de/en/
Zentrale Stelle: https://www.verpackungsregister.org/