Disclaimer


Deze website dient een algemeen doel. De informatie op deze website wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden door Salesupply. Desondanks geeft Salesupply geen garantie over de accuraatheid en volledigheid van de informatie op onze website. Er kunnen daarom geen rechten worden verleend aan informatie op deze website. Salesupply is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of de tijdelijke onmogelijkheid om de website www.salesupply.nl te kunnen raadplegen.


De website van Salesupply bevat referenties en/of hyperlinks naar derde partijen. Deze referenties en hyperlinks zijn voor informationele doeleinden toegevoegd en zijn te goeder trouw door Salesupply geselecteerd. Salesupply geeft in geen enkel geval de garantie of accepteert verantwoordelijkheid in relatie tot deze content of gebruik en beschikbaarheid van dergelijke websites.


Salesupply kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de tijdige ontvangst van e-mails of andere elektronische berichten verzonden aan Salesupply en is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, in elk geval als gevolg van het niet tijdig ontvangen of verwerken van e-mails of andere verzonden elektronische berichten aan Salesupply.

Meer dan 500 top brands vertrouwen op Salesupply

Contact

Contact